Over Ons Logo

Deel het bericht

Ons logo bestaat uit twee vissen en een waterkring.  De blauwe vis stelt de gevangen vis (Catch) voor en de groene is de vis die we terug geven aan de natuur (release). Daarom is de waterkring ook blauwgroen, water en natuur, als een circle of life.

Het logo is ligt abstract en hiermee hopen we harmonie, duurzaamheid en natuur uit te stralen, naast dat het een fris, simpel, modern en vooral herkenbaar moet ogen.


Deel het bericht